Felles oppstartsmøte 09/01 kl. 18 - 20 ved Speiderbo

Felles oppstartsmøte 09/01 kl. 18 - 20 ved Speiderbo

Torsdag 09/01gleder vi oss til å starte opp igjen etter jul.

Vi starter med et fellesmøte bever, flokk og tropp.

Førerpatruljen i tropp møter kl. 17 for planlegging.
(Vi ordner med mat til dere)