Kolonien

Kolonien

Beverkoloni 

Beverspeiding er speiding for 1. og 2. klassinger. Fagerstrand beverkolonien ble stiftet i 2004. 

Beverkolonien starter opp med møter igjen fra og med torsdag 18. oktober 2018.

Beverkolonien har møte 1 gang hver uke.

De har et kjempefint rop:
Hvem er vi? Og hva vil vi?
Vi er bevere, og vi vil 
være venner og hjelpe til!

Ta kontakt med Elisabeth på telefon 979 04 878.

Mål med arbeidet
Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte speider:

  • Oppleve vennskap og tilhørighet
  • Få et positivt forhold til naturen
  • Få et positivt forhold til speiding

Disse målene bygger på  Norges speiderforbunds utviklingsmål og formålsparagrafen.