Hva er en speiderflokk?

En speiderflokk er speidere som går på 3. og 4. trinn på barneskolen, og målet med flokkspeiding er å gi speiderne opplevelser, kunnskaper, erfaringer og minner. Vi bygger vennskap og fokuserer mye på turer og opplevelser.

Vi i flokken er som regel ute på alle møtene våre, og på disse møtene og turene så fokuserer vi på:

- Få trening i å samarbeide med andre
- Utvikle ansvarsfølelse og lære og ta ansvar for seg selv
- Bli kjent med speidingens verdigrunnlag
- Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet
- Friluftsliv
- Sikker bruk av kniv. øks og sag
- Førstehjelp
- Utvikling av kunnskaper og ferdigheter for å klare seg ute
- Vennskap