Flokken

Flokken

Fagerstrand flokk har de fleste av sine møter ute i skogen.

Vi drar på overnattingsturer til Tjernsbråten speiderhytte,
og av og til er vi på turer hvor vi overnatter i telt og/eller huk.

Vi møtes hver torsdag kl 18.00-19.30

Alle barn i 3. og 4. klasse er hjertelig velkomne.

Mål med arbeidet
Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte speider:

  • Få trening i å samarbeide med andre
  • Utvikle ansvarsfølelse og lære og ta ansvar for seg selv
  • Utvikle nysgjerrighet og positive holdninger til læring
  • Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen
  • Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet
  • Bli kjent med speidingens verdigrunnlag

Lyst til å la ditt barn få leke og utvikle seg?
Ta kontakt med flokkleder Karoline på tlf. 407 63 666.